Δημοτικός Σχεδιασμός για την Αναπηρία (ΑμΕΑ)

Διαπιστώσεις – Υφιστάμενη κατάσταση

Η ζωή των ΑμΕΑ δεν υπήρξε ποτέ και εξακολουθεί να μην είναι εύκολη. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, δειλά, αποσπασματικά και ιδιαίτερα αργά, άρχισε να αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, πρόνοιας και ενσωμάτωσης, μέσα στο οποίο τα άτομα με αναπηρία καλούνται να δραστηριοποιηθούν κοινωνικά και επαγγελματικά και να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες δυσκολίες που η αναπηρία επιφέρει στην καθημερινότητά τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δυστυχώς, δεν έχει συμβάλει μέχρι σήμερα αποφασιστικά και αποτελεσματικά στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των ΑμΕΑ. Η Καστοριά δεν αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση.

Ξεκινώντας με την εκπαίδευση, η λυπηρή διαπίστωση είναι ότι, με εξαίρεση το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, καμία εκ των υπολοίπων δύο δομών εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς (ΕΕΕΓΛΚ), δεν λειτουργεί σε χώρους κατάλληλους να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία. Το ΕΕΕΕΚ εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο του Κέντρου Αποκατάστασης Άργους, ενώ το  ΕΕΕΓΛΚ «φιλοξενείται» στο κτίριο του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς, σε αίθουσες μικρές και ακατάλληλες, χωρίς τον απαραίτητο υλικοτεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Συνεχίζοντας με την απασχόληση και την εργασία των ΑμΕΑ, συναντούμε μία εξίσου απογοητευτική εικόνα. Τα άτομα με αναπηρία, ειδικά εκείνα με σύνθετες, βαριές μορφές πνευματικής αναπηρίας, είναι απολύτως περιθωριοποιημένα και ζουν απολύτως εξαρτώμενα από τις οικογένειές τους, για όσο εκείνες μπορούν να ανταπεξέρχονται στις τεράστιες απαιτήσεις αυτής της ευθύνης.

Εξετάζοντας το θέμα της διασφάλισης έστω των ελαχίστων μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, διαπιστώνει κανείς με τρόμο ότι στον Δήμο μας δεν λειτουργεί καμία δομή στέγασης, φιλοξενίας και απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, σωματική ή πνευματική. Οι οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των απρόβλεπτων στροφών της ζωής, ασθένειες ή θάνατοι γονέων και φροντιστών, ανεργία και οικονομική εξαθλίωση, απλά εξαφανίζονται από τον Καστοριανό χάρτη, οδηγούνται σε δομές και ιδρύματα εκτός νομού, κηλιδώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη συλλογική εικόνα περί πολιτισμού του Δήμου μας. Η δε οικονομική κρίση, έχει μεγεθύνει το πρόβλημα, προσδίδοντάς του χαρακτηριστικά κοινωνικής μάστιγας.

 

Όραμα

Στην «Τελευταία Ευκαιρία» οραματιζόμαστε έναν Δήμο φορέα και υπερασπιστή των θεμελιωδών αξιών μιας προοδευμένης, σύγχρονης κοινωνίας. Η στάση των δημοτών απέναντι στις αντικειμενικά μεγάλες ανάγκες των ΑμΕΑ είναι το απόλυτο μέτρο πολιτισμού.

Στο Δήμο Καστοριάς, κάθε παιδί θα πρέπει να εκπαιδεύεται υπό ένα πλαίσιο που όχι απλά αναγνωρίζει και διαπιστώνει τις ανάγκες του, αλλά τις θέτει ως πρώτη προτεραιότητα του δημοτικού  σχεδιασμού. Προσβάσιμα διδακτήρια, πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα εργαστήρια, έγκαιρη και πλήρης κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, επέκταση των εκπαιδευτικών δομών και εκτός της πόλης της Καστοριάς, δεν αποτελούν απλά προτεραιότητες, αλλά κριτήρια του ίδιου του αυτοσεβασμού μας ως δημοτών.

Καμία οικογένεια ατόμου με αναπηρία δεν μπορεί να ζει με το φόβο της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού του προστατευόμενου μέλους της.

Κανένας δημότης με αναπηρία δεν επιτρέπεται να πασχίζει για τα αυτονόητα σε επίπεδο προσβασιμότητας, ισότιμης μεταχείρισης και κάλυψης των καθημερινών του αναγκών που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή  του από τον Δήμο και τις υπηρεσίες του.

Κανένας συνδημότης μας με αναπηρία δεν μπορεί να ξενιτεύεται, μόνος και αβοήθητος, ενώ εμείς κουβεντιάζουμε για πολιτισμό και πρόοδο.

 

Προτάσεις

Αποτύπωση – χαρτογράφηση της αναπηρίας.

Σε συνεργασία με τους φορείς προστασίας των ΑμΕΑ, με τις προνοιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα συναρμόδια υπουργεία, ξεκινούμε μία λεπτομερή καταγραφή του αριθμού, των μορφών και της σοβαρότητας των αναπηριών.

Εκπαίδευση

Προγραμματίζεται άμεση μεταστέγαση των ειδικών διδακτηρίων σε κτίρια κατάλληλα σε μέγεθος και καλύπτεται το σύνολο των εξοπλιστικών τους αναγκών.

Στέγαση – φιλοξενία

Καταγράφονται και αναλύονται οι προτάσεις των ίδιων των ατόμων με ΑμΕΑ και τίθενται στόχοι κάλυψης των άμεσων αναγκών σε δομές στέγασης και φιλοξενίας.

Απασχόληση

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και σε συνεργασία με το εθελοντικό κίνημα των δημοτών, προωθείται η σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ένταξης. Καλλιεργείται κουλτούρα συμμετοχής και υποστήριξης των επιχειρήσεων αυτών, ούτως ώστε να κινητοποιηθεί το συλλογικό Κοινωνικό Κεφάλαιο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των δομών αυτών που έχουν σύνθετο ρόλο, οικονομικό και κοινωνικό.

 

Ενδεικτικοί τρόποι χρηματοδότησης (επικαιροποίηση πηγών)

 • Τακτικοί πόροι σχολικών επιτροπών, για την κάλυψη των αναγκών των διδακτηρίων.
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών κατά την εκκίνηση των νέων δομών.
 • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονίας, για την κάλυψη δαπανών κτιριακών επεκτάσεων, εργαστηριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Κοινωνική Οικονομία:
  • Επενδυτικός Νόμος
  • Προγράμματα LEADER
  • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Β.Α.Α. και Τ.Α.Π.Τ.Ο.Κ.)
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αφήστε μια απάντηση