«Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης & φωτισμού – Επισκευή – Συντήρηση χώρων W.C. 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», Α.Μ. 12/2019, προϋπολογισμού 112.500,00€

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/298:«Έγκριση ή μη του από 06-12-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης & φωτισμού – Επισκευή – Συντήρηση χώρων W.C. 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», Α.Μ. 12/2019, προϋπολογισμού 112.500,00€(με Φ.Π.Α.)»

Αφήστε μια απάντηση