Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου 18/10/2019

Θέμα 1ο: Δημιουργία παιδικού σταθμού στην περιοχή της χλόης και δημοτικού ΚΔΑΠ Παρακαλούμε την άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, της δυνατότητας δημιουργίας παιδικού σταθμού στην περιοχή της χλόης ξεκινώντας από το 10ο δημοτικό σχολείο και αν αυτό δεν είναι εφικτό σε άλλο δημοτικό κτίριο. Άμεσα επίσης πρέπει να βρεθεί

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΕΣΤΙΑΣ: 21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην Τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 21Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Τουρισμού, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης επίτων παρακάτω θεμάτων :1. Εισηγητική έκθεση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης 2019.2. Έγκριση αιτήματος για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς

Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ πλήρης απασχόλησης με αμοιβή στην Επιχείρηση

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 148-2019 Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ πλήρης απασχόλησης με αμοιβή στην Επιχείρηση .

Διαβάστε Περισσότερα

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/240 «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καστοριάς».

Διαβάστε Περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 19.30 μ .μ να προσέλθετε στην αίθουσα τουΔΗ.ΝΑ.Κ για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:1. Αίτημα πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ στα ΚΑΠΗ Καστοριάς.2. Απόφαση υπερωριακής απασχόλησης από 15-10-2019 εως 31-12-2019.3. Διαδικασία ολοκλήρωσης των αιτήσεων εγγραφών νέων μελών στα ΚΑΠΗ του

Διαβάστε Περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 18.30 μ .μ να προσέλθετε στηναίθουσα του ΔΗ.ΝΑ.Κ για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:1. Σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.   Ο Πρόεδρος του Νομικού ΠροσώπουΡήμος Αθανάσιος

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή προμηθειών εξοπλισμού, για τις ανάγκες του B Βρεφικού Σταθμού Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 53/2019 Παροχή προμηθειών εξοπλισμού, για τις ανάγκες του B Βρεφικού Σταθμού Καστοριάς(Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ).

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή προμηθειών εξοπλισμού, για τις ανάγκες του B Βρεφικού Σταθμού Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 52/2019 Παροχή προμηθειών εξοπλισμού, για τις ανάγκες του B Βρεφικού Σταθμού Καστοριάς(Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ).

Διαβάστε Περισσότερα