Ενημέρωση

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/294 «Εξέταση ένστασης της «Κ/Ξ ΝΑΚΑΤ Α.Ε. – ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» κατά της με αριθ. πρωτ. 19081/23-10-2019 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων Δήμου Καστοριάς»»

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/294 «Εξέταση ένστασης της «Κ/Ξ ΝΑΚΑΤ Α.Ε. – ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» κατά της με αριθ. πρωτ. 19081/23-10-2019 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων Δήμου Καστοριάς»»

Διαβάστε Περισσότερα

Μεταφορά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται σε αυτό, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», στο Δήμο Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/333 “Μεταφορά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται σε αυτό, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», στο Δήμο Καστοριάς”

Διαβάστε Περισσότερα

Προγρ/κή σύμβαση Δήμου-Περ.Ενότ.Καστοριάς για την προετοιμασία του εθίμου του Δωδεκαημέρου

2019/573 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου: “Προγρ/κή σύμβαση Δήμου-Περ.Ενότ.Καστοριάς για την προετοιμασία του εθίμου του Δωδεκαημέρου”

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/336 – Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Καστοριάς, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρόσκληση IX, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

27η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα: «Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς». (Σχετ.: Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

15η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ 1 Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τις εκδηλώσεις του πατροπαράδοτου εθίμου “Καστοριανά

Διαβάστε Περισσότερα

39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: Κατάρτιση σχεδίου (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών Δημοσίων Σχέσεων Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 9332/07-05-2018 αίτησης αποζημίωσης της κ. Πηνελόπης Εμμανουηλίδου

Διαβάστε Περισσότερα

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/330 “Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΣΒΑΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/332 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝ.ΚΟ. για την «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΣΒΑΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα