Ενημέρωση

Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Μακεδνών»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 30 -2020 Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Μακεδνών»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Αγίας Τριάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 27 -2020 Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Αγίας Τριάδας»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Καστρακίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 29 -2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Καστρακίου»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Μεσοποταμίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 28-2020 Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευές βλαβών στη Δ.Ε. Μεσοποταμίας»

Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Προσκυρούμενων Δημοτικών Εκτάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/031 “Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Προσκυρούμενων Δημοτικών Εκτάσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80 και του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006)”.

Διαβάστε Περισσότερα

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/032 “Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου (σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81”.

Διαβάστε Περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/018 “Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2020”.

Διαβάστε Περισσότερα

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/016:«Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καστοριάς έτους 2020

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/015 «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καστοριάς έτους 2020»

Διαβάστε Περισσότερα