Ενημέρωση

Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Προσκυρούμενων Δημοτικών Εκτάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/031 “Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Προσκυρούμενων Δημοτικών Εκτάσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80 και του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006)”.

Διαβάστε Περισσότερα

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/032 “Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου (σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81”.

Διαβάστε Περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/018 “Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2020”.

Διαβάστε Περισσότερα

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/016:«Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καστοριάς έτους 2020

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/015 «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καστοριάς έτους 2020»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομέτρων – έλεγχος παράνομων συνδέσεων – επανέλεγχοι – διακοπές/επανασυνδέσεις λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 15-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομέτρων – έλεγχος παράνομων συνδέσεων – επανέλεγχοι – διακοπές/επανασυνδέσεις λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Μηχανογράφηση – Μισθοδοσία»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 5-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Μηχανογράφηση – Μισθοδοσία»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 4-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών»

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσίες διαχείρισης υλικών αποθήκης»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 197 -2019 Παροχή Υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσίες διαχείρισης υλικών αποθήκης»

Διαβάστε Περισσότερα