Ενημέρωση

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομέτρων – έλεγχος παράνομων συνδέσεων – επανέλεγχοι – διακοπές/επανασυνδέσεις λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 15-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομέτρων – έλεγχος παράνομων συνδέσεων – επανέλεγχοι – διακοπές/επανασυνδέσεις λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Μηχανογράφηση – Μισθοδοσία»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 5-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Μηχανογράφηση – Μισθοδοσία»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 4-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών»

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσίες διαχείρισης υλικών αποθήκης»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 197 -2019 Παροχή Υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσίες διαχείρισης υλικών αποθήκης»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες βοηθού μηχανοτεχνίτη στο Η/Μ τμήμα»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 20 -2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες βοηθού μηχανοτεχνίτη στο Η/Μ τμήμα»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε. – λειτουργία Ε.Ε.Λ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 18-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε. – λειτουργία Ε.Ε.Λ.»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 16-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομέτρων – έλεγχος παράνομων συνδέσεων – επανέλεγχοι – διακοπές/επανασυνδέσεις Δ.Δ. Καστοριάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 14-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομέτρων – έλεγχος παράνομων συνδέσεων – επανέλεγχοι – διακοπές/επανασυνδέσεις Δ.Δ. Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση χλωρίωσης πόσιμου νερού – χλωριοσυγκρίσεις νέων δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καστοριάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 13-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση χλωρίωσης πόσιμου νερού – χλωριοσυγκρίσεις νέων δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κορεστείων»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 12-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κορεστείων»

Διαβάστε Περισσότερα