ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Συνδημότισσες/Συνδημότες,

Σχετικά με την απόφαση αύξησης των τελών φωτισμού και καθαριότητας (με αρ. πρωτ. 2387/3-12-2019) που αναρτήθηκε στη διαύγεια (5-12-2019) με ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7 επισημαίνουμε τα εξής :

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς προς την οικονομική επιτροπή αναφέρεται «Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού κατά 40%.»  (σελίδα 6, ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7)

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη εισήγηση, ανά περιοχή, τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στο 40% αλλά κυμαίνονται από  40% έως 42,9%, όπως διαπιστώνεται από τους παρακάτω πίνακες (οι οποίες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις).

2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

ΔΦ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΔΦ

1,68

5,39

0,28

 

40%

40%

40,0%

1,26

2,73

0,24

 

40%

40%

41,2%

0,98

2,17

0,2

 

40%

40%

42,9%

0,77

1,75

0,17

 

40%

40%

41,7%

0,56

1,33

0,14

 

40%

40%

40,0%

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ονομαστικές αυξήσεις που αναφέρει η οικονομική υπηρεσία συνάδουν με τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων που ακολουθούν στη συνέχεια της εισήγησης με πολύ μικρές αποκλίσεις (0,1%-0,2%).

Στη σελίδα 15 (ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7) της συγκεκριμένης εισήγησης αναφέρεται: «Τα μέλη της πλειοψηφίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάλυψης της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και των εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και προκειμένου η αύξηση να ισοκατανεμηθεί σε όλα τα ακίνητα, πρότειναν να αυξηθεί για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους και των 5 κατηγοριών ο ΔΦ κατά 0,10 €/m2 ετησίως και το ΤΚ κατά 0,55€/m2 ετησίως. Οι υπόλοιποι συντελεστές να παραμείνουν σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.»

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται από τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων που ακολουθούν στην εισήγηση, οδηγούν σε αυξήσεις όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

 

2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ €/ΤΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜ €/ΤΜ

ΔΦ €/ΤΜ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΔΦ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,75

4,4

0,3

 

45,8%

14,3%

50,0%

ΜΑΝΙΑΚΩΝ,ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΟΡΗΣΟΥ,ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

1,45

2,5

0,27

 

61,1%

28,2%

58,8%

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΟΡΙΑΣ, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΛΕΥΚΗΣ,ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

1,25

2,1

0,24

 

78,6%

35,5%

71,4%

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΘΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΣΑΚΩΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

1,1

1,8

0,22

 

100,0%

44,0%

83,3%

ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΞΥΑΣ, ΠΟΛΥΚΕΡΆΣΟΥ, ΒΕΡΓΑΣ

0,95

1,5

0,2

 

137,5%

57,9%

100,0%

 

Στους λόγους για τους οποίους αμφισβητούμε  τη νομιμότητα της απόφασης (και ήδη έχουμε εκφράσει με σχετικό δελτίο τύπου) πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόταση της οικονομικής επιτροπής προς το δημοτικό συμβούλιο θα έπρεπε να συνοδεύεται από τη γνωμοδότηση της οικονομικής υπηρεσίας (ασχέτως αν υπερκάλυψε την πρότασή της, από τη στιγμή που αυτό δεν εξασφαλίζει ανάλογη εισπραξιμότητα).

 

 

Προτείνουμε

 

Τη σύγκλιση εκτάκτως της οικονομικής επιτροπής (είχε ορισθεί για τις 6-12-2019 ημέρα Παρασκευή παρουσία και των επικεφαλής των συνδυασμών, η οποία και αναβλήθηκε) με το ίδιο θέμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018).

 

Ο συνδυασμός μας, έχει αναρτήσει την πρόταση του για τα δημοτικά τέλη από το Σάββατο 31-11-2019 στην οποία και μπορείτε να ανατρέξετε:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Στην πρόταση μας η μεσοσταθμική αύξηση που προτείνεται είναι 18,4% και με τα νέα δεδομένα είναι ακόμη πιο κοντά στον επιθυμητό στόχο.

Ενδεικτικά στοιχεία παραθέτουμε στον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

 

 

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες

 

Ζητούμε συγγνώμη αν με την προηγούμενη τοποθέτησή μας θίξαμε υπηρεσιακούς ή άλλους παράγοντες οι οποίοι με συνέπεια προσπαθούν για το καλό του Δήμου.

Συνεχίζουμε σταθεροί στην υπόσχεσή μας. Θα είμαστε η φωνή της λογικής και της υπευθυνότητας.

 

Καστοριά 6-12-2019

 

   

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”

                         
     

ΤΙΜΕΣ 2019

 

ΤΙΜΕΣ 2020

     

ΕΣΟΔΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΜ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΘΑΡ

ΦΩΤ

ΕΠΑΓΓ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

259283

3,85

0,2

 

4,85

26,0%

0,25

25,0%

25,5%

1257523

64820,75

ΜΕΣΜΙΑ

147658

1,95

0,17

2,56

31,3%

0,21

23,5%

27,4%

378004,5

31008,18

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

51795

1,55

0,14

2

29,0%

0,17

21,4%

25,2%

103590

8805,15

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

20938

1,25

0,12

1,6

28,0%

0,12

0,0%

14,0%

33500,27

2512,52

ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ

6407

0,95

0,1

0,95

0,0%

0,1

0,0%

0,0%

6086,65

640,7

 

ΣΥΝ ΤΜ

486081

     

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

22,9%

 

14,0%

 

1778704

107787,3

         

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ (Κ+Φ)

18,4%

     

1886491,252

                         
     

ΤΙΜΕΣ 2019

 

ΤΙΜΕΣ 2020

         
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΜ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΘΑΡ

ΦΩΤ

ΚΑΤΟΙΚ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

720596

1,2

0,2

 

1,56

30,0%

0,25

25,0%

27,5%

1124130

180149

ΜΕΣΜΙΑ

390315

0,9

0,17

1,17

30,0%

0,21

23,5%

26,8%

456668,6

81966,15

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

213062

0,7

0,14

0,91

30,0%

0,17

21,4%

25,7%

193886,4

36220,54

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

160804

0,55

0,12

0,68

23,6%

0,12

0,0%

11,8%

109346,7

19296,48

ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ

58953

0,4

0,1

0,4

0,0%

0,1

0,0%

0,0%

23581,2

5895,3

 

ΣΥΝ ΤΜ

1543730

     

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

22,7%

 

14,0%

 

1907613

323527,5

         

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ (Κ+Φ)

18,4%

     

2231140,12

         

ΚΑΤ

ΠΟΣΟ

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

4117631

 
     

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0

100000

           
         

21

250000

           
         

221

130000

           
         

3211

50000

           
         

3215

30000

           
         

3218

200000

           
         

3219.03

180000

           
     

ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 5 ΕΤΩΝ

 

200000

           
         

3222

200000

           

Αφήστε μια απάντηση