ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 25/1/2021

Σχετικά με την από 19/1/2021, 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς και συγκεκριμένα το θέμα 9  με τίτλο «Καθορισμός χρήσης γης τμήματος του δημοτικού δάσους Κλεισούρας εμβαδού 200 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Δούκας», Δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, για την υλοποίηση αιολικού σταθμού ισχύος 24 MW»  και το θέμα 10 με τίτλο «Εκμίσθωση τμήματος έκτασης του δημοτικού δάσους Κλεισούρας έκτασης 200 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Δούκας», Δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, για την υλοποίηση αιολικού σταθμού ισχύος 24 MW» έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Καταρχάς, για ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως έχουμε επισημάνει σε  προηγούμενο δελτίο τύπου, δεν μπορεί να έρχονται προς ενημέρωσή μας συμπληρωματικά στοιχεία την τελευταία στιγμή πριν τη συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με προγενέστερες γνωμοδοτήσεις, διευκρινίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, τοπογραφικά δεδομένα.

Τα συμπληρωματικά στοιχεία που μας προωθηθήκαν ήταν:

  • Απόφαση (αρ. 264/13) από το πρακτικό της αριθμ. 15/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς Αρ. πρωτ. 33584/9-9-13 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩΕΥ-2ΩΔ).
  • Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας: Έγκριση περιβαλλοντικών έργων για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24MW και των συνοδών έργων αυτού (οδοποιίας – διασύνδεσης), στην θέση ΔΟΥΚΑΣ στο Δήμο Καστοριάς και Αμυνταίου της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Αρ. Πρ. 75566/2468/29-12-2014 (ΑΔΑ: 6Ψ5ΤΟΡ1Γ-2Δ0).
  • Γνωμοδότηση της κοινότητας Κλεισούρας Αρ. πρ. 1 / 14-1-2021.
  • Τοπογραφικό έκτασης μίσθωσης δημοτικού δάσους Κλεισούρας του δήμου Καστοριάς.
  • Επιστολή (πρόταση) της εταιρείας με θέμα: «Αιολικός σταθμός στη θέση Δούκας, δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας, συνολικής ισχύος 24MW» αρ.πρωτ. 4/250/13409 με ημερομηνία 30-10-2019.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στην απόφαση 305/2011 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Δούκας» των δήμων Καστοριάς και Αμύνταιου (πρώην δήμοι Αγ. Αναργύρων & Κλεισούρας) του Νομού Καστοριάς (ΑΔΑ: 4Α11ΙΔΞ-1).

Τόσο στη έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσο και στην επιστολή – πρόταση της εταιρείας αναφέρονται 12 Ανεμογεννήτριες (6 ΑΓ στον δήμο Καστοριάς, 6ΑΓ στον δήμο Αμυνταίου).

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς στηρίχτηκε στα παραπάνω δεδομένα τα οποία όμως έχουν αλλάξει.

Η νέα βεβαίωση παραγωγού της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 0218/2020 (ΑΔΑ: 6Φ9ΞΙΔΞ-ΣΣ2) με ημερομηνία 4-12-2020 στα στοιχεία του παραγωγού και του σταθμού παραγωγής αναγράφει:

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΕΣTΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

24

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

24

ΘΕΣΗ

ΔΟΥΚΑΣ

(Βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων που υποβλήθηκαν στη Ρ.Α.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΕΤΟΥ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΛΕΧΟΒΟΥ

ΔΗΜΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

10 | 1 | 1 | 0

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (μέτρα)

100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

11,76 | 1,18 | 1,18 | 0

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

25 ΕΤΗ (ΕΩΣ 25/2/2036)

 

Μετά από επικοινωνία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η πληροφόρηση μας είναι ότι: Υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των Δημοτικών Ενοτήτων με των αριθμό των ανεμογεννητριών η οποία προκύπτει από πρόσφατο τοπογραφικό που κατέθεσε η εταιρεία στη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αριθμός των ανεμογεννητριών στο δήμο Καστοριάς είναι 11 (10 στη δημοτική ενότητα Αγ. Αναργύρων και 1 στην δημοτική ενότητα Κλεισούρας) και μία στην δημοτική ενότητα Αετού (Φλώρινα).

Επομένως θα πρέπει να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς αφού στηρίχτηκε σε μη επικυρωμένα στοιχεία.

Ενδεικτικό βίντεο: https://youtu.be/kl6TFUD-fGA

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Αφήστε μια απάντηση