Θεματολογία: Αναθέσεις

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Διαφόρων τύπων σιδηρουργικές εργασίες, μικροεπισκευές και συντηρήσεις για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΡ. ΑΠ. 38-2020 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Διαφόρων τύπων σιδηρουργικές εργασίες, μικροεπισκευές και συντηρήσεις για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ -ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ΄΄

2019/602 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ -ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ΄΄

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ΄΄

2019/593 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ΄΄

Διαβάστε Περισσότερα