Ενημέρωση

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 και Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. της εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 και Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. της εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ

Διαβάστε Περισσότερα

Παραχώρηση Αδειών Βελτιωμένων Εκδόσεων υφιστάμενων εφαρμογών

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 177/2019 Παραχώρηση Αδειών Βελτιωμένων Εκδόσεων υφιστάμενων εφαρμογών

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης νερού»

13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2019 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης νερού»

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 470/19 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, στην οδό Χριστοπούλου, στην Κοινότητα Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/265 “Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, στην οδό Χριστοπούλου, στην Κοινότητα Καστοριάς”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

404 /2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών 17ης, 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/253 “Επικύρωση πρακτικών 17ης, 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς”.

Διαβάστε Περισσότερα