Ενημέρωση

29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 16518/19-09-2019 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής προς την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ κατά των αποτελεσμάτων

Διαβάστε Περισσότερα

16η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ 1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις. – 2.           Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού

Διαβάστε Περισσότερα

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/202 “Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ). α) Καθορισμός του Φορέα για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο. β) Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:   τελευταία ευκαιρία

τελευταία ευκαιρίαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες   Με την ευκαιρία της επίσημης έναρξης της νέας δημοτικής αρχής όσον αφορά τουλάχιστον τις συνεδρίες του δημοτικού συμβουλίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο συνδυασμός μας προτείνει τα εξής: Ζωντανή μετάδοση και καταγραφή των δημοτικών συμβουλίων έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας

Διαβάστε Περισσότερα

161.770 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, στο Δήμο Καστοριάς, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Πρόκειται για την 3ηκατανομή εκατομμυρίων από τους ΚΑΠ Δήμων 2019 για λειτουργικά σχολείων.  Είχαν ήδη προηγηθεί οι δύο κατανομές από τον τέως ΥΠΕΣ, Αλέξη Χαρίτση, και συγκεκριμένα: – 28.000.000,00 ευρώ την 26η Φεβρουαρίου και – 28.050.000,00 ευρώ την 15η Απριλίου. Για την κατανομή των 28 εκατομμυρίων λήφθηκαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε Περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω18ΟΩΕΥ-3Χ4 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, κατόχου τίτλου σπουδών ΑΕΙ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης διαχείρισης φυσικών πόρων

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – 6ος κύκλος

Αίτηση  Συμμετοχής στο πρόγραμμα Ε.Ε.Ε    Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στον 6ο κύκλο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή

Διαβάστε Περισσότερα

15η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

15η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου:  Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ 1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις. – 2.           Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της υπηρεσίας

Διαβάστε Περισσότερα