ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» (5-12-2019)

Συνδημότισσες/Συνδημότες,

 

Σχετικά με την απόφαση αύξησης των τελών φωτισμού και καθαριότητας (με αρ. πρωτ. 2387/3-12-2019) που αναρτήθηκε στη διαύγεια (5-12-2019) με ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7 επισημαίνουμε τα εξής :

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς προς την οικονομική επιτροπή αναφέρεται «Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού κατά 40%.»  (σελίδα 6, ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7)

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη εισήγηση, ανά περιοχή, τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στο 40% αλλά κυμαίνονται από  55,6% έως 250%, όπως διαπιστώνεται από τους παρακάτω πίνακες.

2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

ΔΦ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΔΦ

1,68

5,39

0,28

 

40%

40%

55,6%

1,26

2,73

0,24

 

40%

40%

71,4%

0,98

2,17

0,2

 

40%

40%

100,0%

0,77

1,75

0,17

 

40%

40%

142,9%

0,56

1,33

0,14

 

40%

40%

250,0%

 

 

Οι πραγματικές αυξήσεις στο ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού κυμαίνονται από 42% έως 59,1% στις κατοικίες, και από 40,7% έως 48,5% στους επαγγελματικούς χώρους.

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ

 

 

ΚΑΤ

ΕΠΑΓΓ

ΑΥΞ. ΚΑΤ

ΑΥΞ. ΕΠΑΓΓ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,96

5,67

42,0%

40,7%

ΜΑΝΙΑΚΩΝ,ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΟΡΗΣΟΥ,ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

1,5

2,97

44,2%

42,1%

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΟΡΙΑΣ, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΛΕΥΚΗΣ,ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

1,18

2,37

47,5%

43,6%

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΘΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΣΑΚΩΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

0,94

1,92

51,6%

45,5%

ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΞΥΑΣ, ΠΟΛΥΚΕΡΆΣΟΥ, ΒΕΡΓΑΣ

0,7

1,47

59,1%

48,5%

 

Στη σελίδα 15 (ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7) της συγκεκριμένης εισήγησης αναφέρεται: «Τα μέλη της πλειοψηφίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάλυψης της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και των εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και προκειμένου η αύξηση να ισοκατανεμηθεί σε όλα τα ακίνητα, πρότειναν να αυξηθεί για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους και των 5 κατηγοριών ο ΔΦ κατά 0,10 €/m2 ετησίως και το ΤΚ κατά 0,55€/m2 ετησίως. Οι υπόλοιποι συντελεστές να παραμείνουν σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.»

 

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη  εισήγηση, ανά περιοχή τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στην αύξηση 0,10 €/m2 αλλά κυμαίνονται από  0,12 €/m2 έως  0,16 €/m2 όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κατοικίες €/m2

Επαγγ. Χώροι €/m2

Δημ. Φωτισμός €/m2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,75

4,4

0,18->0,3

ΜΑΝΙΑΚΩΝ,ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΟΡΗΣΟΥ,ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

1,45

2,5

0,14->0,27

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΟΡΙΑΣ, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΛΕΥΚΗΣ,ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

1,25

2,1

0,1->0,24

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΘΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΣΑΚΩΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

1,1

1,8

0,07->0,22

ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΞΥΑΣ, ΠΟΛΥΚΕΡΆΣΟΥ, ΒΕΡΓΑΣ

0,95

1,5

0,04->0,2

 

Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες που αφορούν την ονομαστική αύξηση των τελών φωτισμού στη σελίδα 15 και τους αναλυτικούς πίνακες ανάλυσης εσόδων που ακολουθούν.

Με λίγα λόγια άλλο ψήφισε η οικονομική επιτροπή και άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει,

 

Προτείνουμε

 

Τη σύγκλιση εκτάκτως της οικονομικής επιτροπής (είχε ορισθεί για τις 6-12-2019 ημέρα Παρασκευή παρουσία και των επικεφαλής των συνδυασμών, η οποία και αναβλήθηκε) με το ίδιο θέμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018).

 

Ο συνδυασμός μας, έχει αναρτήσει την πρόταση του για τα δημοτικά τέλη από το Σάββατο 31-11-2019 στην οποία και μπορείτε να ανατρέξετε:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Στην πρόταση μας η μεσοσταθμική αύξηση που προτείνεται είναι 18,4%.

Ενδεικτικά στοιχεία παραθέτουμε στον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

 

 

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες

 

Συνεχίζουμε σταθεροί στην υπόσχεσή μας. Θα είμαστε η φωνή της λογικής και της υπευθυνότητας.

 

 

 

Καστοριά 5-12-2019

 

   

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”

                         
     

ΤΙΜΕΣ 2019

 

ΤΙΜΕΣ 2020

     

ΕΣΟΔΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΜ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΘΑΡ

ΦΩΤ

ΕΠΑΓΓ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

259283

3,85

0,18

 

4,85

26,0%

0,22

22,2%

24,1%

1257523

57042,26

ΜΕΣΜΙΑ

147658

1,95

0,14

2,57

31,8%

0,18

28,6%

30,2%

379481,1

26578,44

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

51795

1,55

0,1

1,95

25,8%

0,13

30,0%

27,9%

101000,3

6733,35

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

20938

1,25

0,07

1,5

20,0%

0,07

0,0%

10,0%

31406,51

1465,637

ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ

6407

0,95

0,04

0,95

0,0%

0,04

0,0%

0,0%

6086,65

256,28

 

ΣΥΝ ΤΜ

486081

     

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

20,7%

 

16,2%

 

1775497

92075,97

         

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ (Κ+Φ)

18,4%

     

1867572,982

                         
     

ΤΙΜΕΣ 2019

 

ΤΙΜΕΣ 2020

         
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΜ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΘΑΡ

ΦΩΤ

ΚΑΤΟΙΚ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

720596

1,2

0,18

 

1,56

30,0%

0,21

16,7%

23,3%

1124130

151325,2

ΜΕΣΜΙΑ

390315

0,9

0,14

1,17

30,0%

0,17

21,4%

25,7%

456668,6

66353,55

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

213062

0,7

0,1

0,95

35,7%

0,13

30,0%

32,9%

202408,9

27698,06

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

160804

0,55

0,07

0,66

20,0%

0,07

0,0%

10,0%

106130,6

11256,28

ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ

58953

0,4

0,04

0,4

0,0%

0,04

0,0%

0,0%

23581,2

2358,12

 

ΣΥΝ ΤΜ

1543730

     

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

23,1%

 

13,6%

 

1912919

258991,2

         

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ (Κ+Φ)

18,4%

     

2171910,22

         

ΚΑΤ

ΠΟΣΟ

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

4039483

 
     

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0

100000

           
         

21

250000

           
         

221

130000

           
         

3211

50000

           
         

3215

30000

           
         

3218

200000

           
         

3219.03

180000

           
     

ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 5 ΕΤΩΝ

 

200000

           
         

3222

200000

           

 

Αφήστε μια απάντηση